Kan lyden av sykkelen redde livet ditt?

Kan lyden av sykkelen redde livet ditt? Det er et spørsmål som gjennom en årrekke har ført til heftige diskusjoner blant motorsyklister. Nå mener rumenske motorsyklister å ha funnet svaret.


MotoADN
, interesseorganisasjonen for rumenske motorsyklister (og medlem av FEMA) besluttet å gå vitenskapelig til verks. De satte opp en rekke forsøk for å finne ut hvor mye av motorsykkellyden som faktisk nådde fram til bilføreren. Forsøkene ble utført i samarbeid med Politechnica University of Bucharest, det ledende tekniske universitetet i Romania, samt Enviro Consult, et konsulentfirma innen klima- og miljøteknologi. Du finner en video fra forsøkene nederst på denne siden.

Men altså: Kan lyden av sykkelen redde livet ditt? For at det skal skje må (eksos)lyden være hørbar for bilføreren. Lyden av motorsykkelen må være høyere enn bakgrunnsstøyen i bilen, det vil si lyden fra bilmotoren, stereoanleget, samtalen som foregår og vindstøyen når bilen kjører i mer enn 60 km/t.

For at motorsykkel-lyden skal ha en effekt må den vekke oppmerksomhet, det vil si at den må være høy nok til å bli oppfattet på så lang avstand at bilføreren har tid til å reagere.

Vi er ikke vant til å tallfeste lydnivået, så det er viktig å ha noen referansepunkter.
I hverdagslivet er vi normalt omgitt av et lydnivå på 10-60dB(A). Noen ganger kan lydnivået nå opp i 90dB(A). Vedvarende eksponering til lyd over 90dB(A) regnes som farlig for det menneskelige øret og er gjerne forbudt i arbeidslivet. På en rockekonsert kan lyden overstige 120dB(A). Et lydnivå over 130dB(A) kan selv i korte perioder føre til hørselsskader.

Hvordan utførte MotoADN forsøkene?             

Forsøkene gikk ut på å sammenligne to datasett.Det enemålte lyden inni bilen av en motorsykkel i høy fart; det andre målte bakgrunnsstøyene inni bilen med stereoanlegget avslått, og med musikken på middels nivå (definert som et nivå som fortsatt tillot en normal samtale mellom passasjerene). For å simulere en reell situasjon målte MotoADN lyden inni bilen når motorsykkelen var henholdsvis 15 og 10 meter bak bilen, når den var i førerens blindsone og når den befant seg foran bilen. MotoADN analyserte også fordelingen av lyden fra motorsykkelen foran og bak ved ulike hastigheter, for å måle hvordan lyden og fordelingen av den ble påvirket av hastigheten.

Hvordan hører man motorsykkelen?

Lyden av motorsykkelen er 5dB(A) lavere foran sykkelen enn bak. Dersom sykkelen er utstyrt med en svært godt dempet eksospotte vil motorlyden være høyere enn eksoslyden. Da vil lydnivået være høyere foran enn bak. Er avstanden over 15 meter hører man ingen av motorsyklene inni bilenb, selv om den meste bråkete sykkelen i testen produserte over 110 dB(A). 10 meter fra bilen kunne man høre noen av syklene. Men lyden av sykkelen er såvidt hørbar og bare ubetydelig høyere enn bakgrunnsstøyen inne i kupéen. Lyden opptrer også i et lavfrekvent område – 20-400 Hz – et frekvensområde som er vanskelig for det menneskelige øre å oppfatte.

Konklusjoner

  • En motorsykkel høres ikke inne i en bil i bevegelse dersom avstanden er over 15 meter, uansett hva slags eksosanlegg sykkelen har og uansett hvilken bakgrunnsstøy man har i bilkupéen
  • Ved avstander på 10 meter fra bilen kan man høre en motorsykkel (såfremt denne har lydnivå godt over det lovlige), men lyden er lavfrekvent og derfor vanskelig både å oppfatte og å retningsbestemme
  • Når motorsykkelen er nær bilen, eller foran den, vil bilføreren kunne høre den selv med stereoen på middels styrke. Da er imidlertid avstanden mellom bil og sykkel for liten til at føreren kan gjøre noe for å unngå et sammenstøt
  • For å bli hørt på en avstand av 15 meter må motorsykkelen produsere et støynivå ut av eksospotta på over 135dB(A). Det er i praksis umulig.

MotADNs konklusjon: Påstanden om at «loud pipes save lives» er ikke riktig. Enten oppfatter ikke bilføreren lyden av en motorsykkel i det hele tatt, eller så oppfattes den for sent til at han eller hun kan gjøre noe med det. Vårt beste råd: Sørg for å bli sett, ikke hørt

Se video av testen her

Link til rapporten (på Rumensk)

Foto i artikkel: MotoADN
Tekst: Gjengitt med tillatelse fra FEMA
(Orginal tekst: Razvan pavel(MotoADN)