Feil i forfallsdato på NMCU-medlemskapet

Kjære medlem,
I NMCU-sekretariatets iver etter å få ut første runde med medlemskapsfaktura har dessverre forfallsdato på en del av fakturaene blitt satt til 20.01-19. Dette er feil.

Vi ber derfor om at dere som har fått feil dato forholder dere til at kontingenten kan betales i løpet av januar. Vi minner samtidig om at medlemskapet i NMCU varer i 12 mnd. fra betalingsdato.

Med hilsen

NMCU sekretariatet