NMCU har blitt kontaktet av medlemmer i Trøndelag etter oppslag i Adresseavisen 22. februar om forbud for MC i Superbuss-kollektivfeltene.

Superbuss Trondheim er et bussprosjekt som fra 2019 skal strekke seg over store deler av Trondheim med en traselengde på 49 km. NMCU har i sakens anledning kontaktet Statens vegvesen Plan og trafikkseksjonen Sør Trøndelag. NMCU ønsket få noen nyanserte svar som vedrører MC som ikke kommer frem i artikkelen i Adresseavisen.

MC-folket kan foreløpig senke pulsen. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om noen traseer, og eventuelt hvilke som skal prioriteres kun for Superbuss (og andre busser i rute). Utfordringen i Trondheim er at gatetversnittet er såpass smalt at det mange steder kan bli vanskelig å reservere egne felt til superbussen uten at det vil ha store konsekvenser for all annen trafikk. Skiltplanene er heller ikke diskutert og vedtatt, ei heller endelige vedtak om å forby MC i kollektivfeltene. NMCU vil følge saken tett og vi tilstreber en konstruktiv dialog med prosjekteier Statens vegvesen i de kommende månedene.