På siste dag under Arendalsuka deltok NMCU i debatt med representanter fra Vegdirektoratet og Utrykningspolitiet.

Temaet for debatten var spørsmålet om hvorfor MC-ulykkene ikke viser samme nedgang som bil-ulykkene.

Lars-Inge Haslie, Øystein Krogstad og Rolf W. Marthinsen før debatten.

Debattleder og kommunikasjonssjef i Statens vegvesen, Lars Helge Rasch, åpnet debatten med å stille NMCU spørsmålet: Hva skal vi gjøre for å få ned antall ulykker på motorsykkel? Et komplekst spørsmål som verken NMCU, Vegdirektoratet eller UP har noe entydig svar på.

Fra NMCU stilte kommunikasjonsrådgiver Rolf Marthinsen som startet med å avdramatisere tallmaterialet Vegdirektøren la fram i juli. I tillegg til at prosentandelen som kjører MC i dag er vesentlig høyere enn for 10 år siden har antall dødsulykker ikke økt, men viser en liten nedgang. NMCU la også vekt på at mange MC-førere er seriøse trafikanter som sikrer seg med utstyr, og deltar på frivillige førerutviklingskurs. Det var også viktig for Marthinsen å understreke at NMCU – i likhet med Vegdirektoratet og UP – helst skulle hatt færre dødsulykker blant motorsyklister.

Fra utrykningspolitiet stilte Øystein Krogstad. Han kunne i grunn bare love flere kontroller. Lars-Inge Hasli fra Vegdirektoratet hadde derimot innspill knyttet til førerkortopplæringen, og oppfordret flere til å ta førerutviklingskurs. Dette støtter selvsagt NMCU.

Det ble mest fokus på utforkjøringsulykker, og hvem det er som kjører av veien. Ifølge Haslie er det ikke de yngste førerne som er mest utsatt. Selv om det ikke kunne vises til konkrete studier er trolig førere fra 50 år -og oppover – høyest representert i utforkjøringer. Debatten satte søkelyset på de førerne som tok lappen da de var unge, og som kjøper sykkel igjen i voksen alder.

Alle i panelet var enige i at motorsykkelkjøring er “ferskvare”, og må øves på. Utfordringen er kanskje å få tak i de førerne som tar opp igjen MC-kjøring, og kanskje ikke tilhører noe miljø. Det ble også nevnt at de helt yngste heller ikke deltar på førerutviklingskurs, hvilket mest sannsynlig avhenger av økonomi.