Kretslederkonferansen 2020

NMCUs andre kretslederkonferanse i historien ble avholdt helgen 23-25. oktober på Scandic Hotel,  Oslo Airport og ved oppstart lørdag var det samlet fylkessekretærer og kretsledere fra nesten alle av våre kretser. Av meget forståelige grunner valgte noen av de tillitsvalgte å stå over årets konferanse.

I løpet av lørdagen fikk deltagerne stifte bekjentskap med flere eksterne foredragsholdere som klarte å holde forsamlingen i ånde.
Her ble det informert om det meste. NMCF med vanlig Olaf Olstad entusiasme la ut om sine forhandlere og her fikk vi innblikk i alt fra omsetning til salgsstatistikker.

Covid-19 tilpasset konferanse

Statens vegvesen stilte denne gangen med Klaus Christian Ottersen fra Trafikksikkerhetsavdelingen som gjennom sitt innlegg belyste årets mange MC-ulykker.
Vurdering av årsak, hva kan vi lære av en ulykke, opplæring og vegstandard var noe av det han var innom.

Ved flere tilfeller se siste årene har NMCU deltatt på trafikksikkerhetskonferanser og med det også hos Utrykningspolitiet. På årets konferanse var det derfor gledelig at UP kunne stille og her ga Politiinspektør Josef Reng oss innblikk i UPs samfunnsoppdrag, trafikksikkerhetsinnsats og ulykker noe som forsamlingen fant meget interessant.

Opplæring og førerutviklingskurs er noe vi fokuserer sterkt på slik at det var våkne tilhørere som fikk med seg et godt innlegg fra NAF MC v/Morten Fransrud.
Her fikk vi mye nyttig informasjon rundt kjøreglede, trafikksikkerhet og ikke minst kurs.

Trygg Trafikk ved Bård Morten Johansen hadde som flere andre også fokus på trafikksikkerhet. Han presenterte også et spennende forskningsprosjekt med konseptet Eye tracker som analyserer hvor øynene faktisk ser under en kjøretur eller sykkeltur. Det blir spennende å følge dette arbeidet videre!

Vi hadde alle gledet oss til å høre Joachim Seehusen sitt innlegg om EL-motorsykler men dessverre ble han forhindret fra å komme. NMCUs sekretariat ser ikke bort fra at vi får han med oss ved en senere anledning

Søndagen ble som vanlig et rent NMCU møte der prat og diskusjon stod i høysetet. Vi fikk oppdatering fra styreleder på arbeidet i FEMA og vår egen drift. Styremedlem Kjell-Einar Ofstad stod for et meget interessant innlegg om medlemssituasjonen og våre utfordringer. I møtet ble også flytteplanene presentert og vi hadde en lang diskusjon rundt kommunikasjon generelt og MC-bladet spesielt.

Etter en vellykket konferansehelg dro deltagerne hver til sitt etter lunsj på søndag, alle med godt påfyll fra eksterne som interne foredragsholdere. Sekretariatet er i gang med å følge opp alle innspill som kom på konferansen og gleder seg allerede til neste høst og den tredje kretslederkonferansen.