Lisa fra Sverige ønsker å kjøre MC men Transportstyrelsen sier nei

Nya effektkrav stoppar Lisa från MC-kort.
Lisa är en tjej, bosatt i Sverige, som nyss fyllt 24 år och därmed också uppnått ålderskravet för att köra tung MC. Lisa fick en stroke när hon var två år vilket gett henne bestående muskel- och nervskador i vänster sida. Genom omfattande träning med stöd av föräldrar och sjukvård direkt efter stroken och fram till idag har hon lyckats leva ett normalt aktivt liv. För att klara vardagen använder Lisa alltid den friska högra sidan maximalt och belastar den vänstra sidan så lite som möjligt.

Efter att ha tagit körkort för bil vid 18 års ålder bestämde Lisa sig hösten 2018 för att ta MC-kort. Hon undersökte krav på fordon och om det gick att ta körkort med automatväxlad MC. En manuellt växlad motorcykel var aldrig aktuellt utifrån den permanenta skadan på vänster sida. Lisa kan varken koppla med vänster hand eller växla med vänster fot. Att köra en automatväxlad MC är helt enkelt en förutsättning för att hon ska kunna köra MC och känna sig trygg och säker.

Under hösten 2018 började Lisa söka en automatväxlad MC som uppfyller alla krav för att räknas både som tung MC och kunna användas vid körprovet och samtidigt vara lämplig för Lisa utifrån hennes längd.  Valet blev en Honda NC 750 S som har effekt precis över de stipulerade 40 kW, klarade krav på tjänstevikten och cylindervolym med god marginal.

Efter köpet i maj 2019 har Lisa och hennes pappa övningskört i olika miljöer, allt från manöverprov till körning på landsväg. För att ytterligare öka tryggheten vid stopp har hojen sänkts två centimeter cm så hon har lättare att nå marken med båda fötterna. Det är viktigt eftersom Lisa har sämre balans än andra.

Lisa på sin hoj som är lämplig för henne.

Stopp hos trafikskolorna
Lisa har alltså förberett sig väl genom att köpa en lämplig MC i syfte att kunna övningsköra och ta tung MC-körkort. Hon har övningskört privat och ville även ta lektioner i trafikskola. Tyvärr har hon inte varit välkommen till någon skola. Det finns inte en enda trafikskola i hela landet som har en automatväxlad motorcykel. Trafikskolorna har dessutom svarat Lisa att de inte har tillstånd att ta emot henne som elev om hon ska köra sin egen MC. Eftersom ingen trafikskola kan eller vill ha Lisa som elev bestämde hon sig för att enbart köra privat på sin egen MC och genomföra körprovet som privatist.

Stopp för körprov och dispensansökan
Då dök nästa problem upp. Hondan som uppfyllde alla krav för att vara godkänd att genomföra körprov för A-kort under 2018 räckte inte till! Reglerna ändrades 1 januari 2019 genom att krav på att motorcykeln skulle ha minst 50 kW istället för som tidigare 40 kW. Lisa blev förtvivlad och kontaktade SMC.

–                           Jag har köpt den enda motorcykeln som finns på marknaden och som passar mig utifrån mitt funktionshinder. Hade jag varit B-kund hade jag kunnat välja trafikskola och bil med manuell växellåda eller med automatlåda. Trafikverket hade hyrt ut en bil med eller utan automatväxellåda. Denna möjlighet finns inte för mig. Jag har inget val vid körprov för A utöver att köra upp på min egen motorcykel, säger Lisa.

SMC hjälpte Lisa att ansöka om dispens för att få använda sin egen MC vid körprov. SMC tycker att det finns goda grunder att bevilja dispens i Lisas fall eftersom det inte finns andra lämpliga motorcyklar med automatväxel.  I dispensansökan åberopades även diskrimineringslagen som tydligt säker att en person med funktionsnedsättning inte ska missgynnas. Transportstyrelsen har möjlighet att bevilja dispens och dit skickades ansökan.

–                           Det finns ytterst få motorcyklar med automatlåda i Sverige. Honda är den tillverkare som har ett utbud från 750 till 1200 och 1800 kubik. De med större kubik är till exempel Africa Twin och Gold Wing. Jag når varken ner till backen eller fram till styret på dessa hojar  vilket för mig är grundläggande för ett säkert framförande av en MC och för att den ska ses som lämplig. Att byta till en MC där jag inte klarar detta enbart för att uppfylla 50-kW-kravet vid körprov ser jag som ett vara ett dåligt alternativ ur trafiksäkerhetssynpunkt, säger Lisa.

Transportstyrelsen nekar dispens – Lisa överklagar
Häromdagen kom Transportstyrelsens beslut. De avslog Lisas dispensansökan av en enda orsak – Hondan saknar 9,7 kW. Transportstyrelsen har inte gjort någon utredning av Lisas funktionsnedsättning och hennes begränsade möjligheter att ta MC-kort. De har inte heller redogjort för hur en dispens skulle äventyra trafiksäkerheten. SMC har nu hjälpt Lisa att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten och begärt att de ska ändra beslutet så att hon kan genomföra körprov på sin Honda.

Lisas ärende är ett skolexempel på de negativa konsekvenser dagens krav på provfordon ger. Det finns inget underlag som visar att hon skulle vara en säkrare förare på en automatväxlad motorcykel med effekt över 50 kW. Därför kommer SMC att hjälpa Lisa att överklaga beslutet så långt det är möjligt. SMC kommer också att informera politiker och tjänstemän i regering, riksdag, EU-parlamentet och EU-kommissionen om hennes och liknande fall. Körkortsdirektivet kommer att ses över inom kort och detta är ett viktigt inspel i processen.

Fakta:
Lisas MC har:
– 40,3 kW
– 750 kubik
– tjänstevikt 227 kilo.
Fram till och med 31 december 2018  kunde motorcykeln användas vid körprov, då var effektkravet minst 40 kW.
Efter 1 januari 2019 ska MC vid körprov för A ha:
– minst 595 kubik
– minst 50 kW
– minst 175 kilo.
Det fattas alltså 9,7 kW för att den ska kunna användas i körprov.  

Motorcykeln ses som tung MC i alla avseenden utom vid körprov. T ex enligt lagen om Vägtrafikdefinitioner (SFS 2001:559) och enligt Körkortslagen (SFS 1998:488), enligt