Vår nye samferdselsminister kjører ikke motorsykkel selv, men hevder han vil legge til rette for motorsyklister i årene som kommer.

31. august overlot Ketil Solvik Olsen samferdselsministerposten til Jon Georg Dale, og fredag 12.10 fikk NMCU 20 minutter med den nye ministeren. Dale kjenner til NMCU i grove trekk, men hevder han vil bli bedre kjent med oss bare han får litt tid på seg.

– Jeg liker kjøretøy som går fort og lager lyd, men jeg er nok ikke like stor entusiast som min forgjenger Ketil. Jeg elsker fart. Hadde jeg skaffet meg motorsykkel tror jeg det kunne gått veldig galt. Dessuten bør man i denne jobben også ha en viss respekt for fartsgrenser, sier Jon Georg Dale

Regjeringserklæringen

Dale ser for seg flere motorsykler i byområdene. I regjeringserklæringen fra Jeløya ble det slått fast at det skal legges til rette for motorsykkel som et miljøvennlig alternativ.

– Jeg mener Jeløya-plattformen er fornuftig. Det ene er miljødimensjonen som vi peker tydelig på. Det andre er plass i infrastrukturen. Spesielt i byområdene hvor kø og areale til parkering er utfordrende.

Forslag til statsbudsjett

NMCU ville ha svar på om Dale mener forslag til nytt statsbudsjett gjenspeiler regjeringserklæringen fra Jeløya. I erklæringen står det: “Legge til rette for motorsykkel som et miljøvennlig transportalternativ”.

I forkant av budsjettet la NMCU fram forslag til endring i beregning av engangsavgiften og trafikkforsikringsavgiften. Disse innspillene har regjeringen ikke tatt hensyn til i nytt statsbudsjett.

– CO2 komponenten i alle sektorer prises etter utslipp. Dette gjelder også for motorsykler, og det ble vi enige om på Jeløya. Hvor mye motorsykkelen du kjøper slipper ut påvirker hvor mye du må betale i engangsavgift, forklarer Dale.

Samferdselsministeren innrømmer at han ikke kjenner til innspillene NMCU har kommet med i forkant av budsjettet, men at han skal se på disse.

– Vi er ikke ferdige med å levere på Jeløya-erklæringen. Dette er jo vårt første budsjett, og vi har planer for å legge til rette for motorsykler i de kommende årene, sier Dale.

Enklere å ta førerkort på lett MC

28. september publiserte Samferdselsdepartementet en pressemelding med et høringsforslag om at det burde bli enklere å få førerrett på lett motorsykkel dersom man har førerkort klasse B.

– Jeg mener dette er et godt forslag med tanke på de som pendler. Så lenge denne ordningen kan dokumentere tilstrekkelig kompetanse mener vi dette er fornuftig, forklarer Dale.

NMCU har et annet syn på dette forslaget.  Vi tror ikke 12 timers opplæring uten førerprøve gir tilstrekkelig grunnlag for å ferdes sikkert på MC, et argument vi serverte den nye ministeren.

– Vi mener kompetansen man får ved å ta førerkort for bil ivaretar de hensynene som bør ligge til grunn for å kunne kjøre lett motorsykkel, forklarer Dale.

Les mer i MC-bladet nr. 5