MC-bladet

MC-bladets sommerutgave ligger klart for våre medlemmer på Min Side.

I bladet kan du bl.a. lese om pensjonisten Bjørn, støykrav som gir stengte veier i Europa, Nullvisjonen Agder, stortingsvalget 2021 og veifellevarsling på 175.

Min Side