MC – en del av løsningen

I den nå snart 2 år gamle «Jeløya-erklæringen» lovet
regjeringen å «legge bedre til rette for motorsykkel som et miljøvennlig og arealeffektivt transportalternativ i de største byene»

I dagens situasjon, med buss-streik på toppen av Covid-19 pandemien, vil vi igjen minne om MC som løsning på byenes transportutfordringer.

NMCU mener selvsagt at MC er et godt alternativ overalt, ikke bare i de største byene. Men det er veldig positivt at regjeringen anerkjenner motorsykkelen som et miljøvennlig alternativ, og samtidig peker på at den faktisk tar mye mindre plass! Dette er noe vi lenge har fremhevet: MCen tar mindre plass både på veien og når den er parkert.  Regjeringen synes å ha forstått dette. Vi gleder oss fremdeles til å se hvilke virkninger dette kan ha for trafikkregulering og arealutnyttelse i byene våre. MC er ikke en del av problemet, MC er en del av løsningen!

Parkering
Det er på høy tid at lokale og sentrale myndigheter innser at MC både er et praktisk, miljøvennlig, og smittesikkert transportalternativ. Dersom myndighetene allerede hadde lagt til rette for dette, ville dagens situasjon vært mye enklere å håndtere.
Gi MC tilgang til byområdene og sørg for gratis parkeringsplasser!

Motorsykkel best til jobbpendling (link)

MC – fortsatt en del av regjeringens satsning (link)