I den ett år gamle «Jeløya-erklæringen» lovet H, Frp og V å «legge bedre til rette for motorsykkel som et miljøvennlig transportalternativ». Denne målsettingen er videreført og utvidet i den nye regjeringsplattformen («Granavold-erklæringen»).

Nå heter det at den nye regjeringen, hvor også KrF er med, vil «legge bedre til rette for motorsykkel som et miljøvennlig og arealeffektivt transportalternativ i de største byene» (vår utheving).

NMCU mener selvsagt at MC er et godt alternativ overalt, ikke bare i de største byene. Men det er veldig positivt at regjeringen anerkjenner motorsykkelen ikke bare som et miljøvennlig alternativ, men også peker på at den faktisk tar mye mindre plass! Dette er noe vi lenge har fremhevet: MC’en tar mindre plass på veien, og den tar mindre plass når den er parkert.  Vår nye regjering synes å ha forstått dette, og vi gleder oss til å se hvilke virkninger dette kan ha for trafikkregulering og arealutnyttelse i byene våre. MC er ikke en del av problemet, MC er en del av løsningen!

Dette er imidlertid ikke det eneste som står om MC i regjeringsplattformen.  Under overskriften «veinettet» lover regjeringene å «legge vekt på behovene til bil- og motorsykkelentusiaster der kjøretøy brukes til fritid og hobby».  Det gjenstår å se hva dette innebærer, men i utgangspunktet er formuleringen smått fantastisk! Mange av oss bruker MC’en til pendling og annen nødvendig transport, men for det store flertall er nok «fritid og hobby» det langt viktigste. Og «entusiaster» er vi alle sammen! Nå lover den nye regjeringen å legge vekt på våre behov, og den gjør det i rammen av målsettinger knyttet til veinettet.  I så måte støtter regjeringsplattformen opp under det omfattende arbeidet som allerede er etablert i de fylkesvise MC-foraene, og i samarbeidsavtaler og handlingsplaner utarbeidet av NMCU og Vegdirektoratet.  Her går vi spennende tider i møte. Og NMCU skal passe på at løftene i «plattformen» følges opp i praktisk politikk!