MC-forum i Vestfold på “Dansketur”

I september tok representanter fra MC-forum i Vestfold turen over Skagen for et møte med Motorcykelforhandlerforeningen-MFF. MC Touring Club-MCTC og Danske MotorCyklister, DMC.
Formålet med møtet var å utveksle erfaringer fra trafikksikkerhetsarbeid og samarbeid med myndigheter der emner som etterutdanning og veistandard var noe av det som ble tatt opp.

DMC fikk allerede tidlig i møtet bekreftet at her var Vestfold langt foran Danmark i sitt arbeide med veibefaringer, kontakt med offentlige instanser samt etterutdanning.

Trafikksikkerhet
MFF benyttet en stor del av møtet til å informere om sin innsats for å sette trafikksikkerhet på dagsorden. Her var det kampanjeaktiviteter med synlighet i trafikken, korte kjøretekniske øvelser med mere. En stor del av kampanjene var basert på Facebook og web-side slik at dette antagelig ikke nådde helt ut til motorsyklistene. Kampanjene var primært satt opp for motorsyklister og MFF fikk ros for å fokusere på motorsykkel som et fornuftig transport alternativ og samtidig prøve å avlive myten om at motorsykkel er farlig som det av og til hevdes.

Kurs
MC-forum fikk også høre om MCTC sin egen kursvirksomhet. Denne var såpass ny at det til møtet ikke forelå noen statistikk eller formening om effekt av disse.
MCTC kunne også fortelle om sitt engasjement i Trafikksikkerhetskommisjonen som er sammensatt av representanter fra myndighetene, forskermiljø og politikere.

Rekkverk
DMC holdt på sin side et innlegg om sitt arbeide mot veimyndigheter og direktorater. DMCs arbeide har ført til endringer i rekkverksavslutninger og de har vært sterkt involvert i utskifting av «wire» på danske motorveier.
DMC har også gjennomført veidirektoratets kurs «Trafikksikkerhetsinspeksjon» slik at de kan gjennomføre veibefaringer og anbefale enkle endringer, til veiholdere, som kan bedre trafikksikkerheten for motorsyklister.

Tekst:Rolf Skovløkke, DMC

På bilde fra utsiden av lokalet til MCTC i Danmark:
Fra venstre: Henriette Auensen FTU, Kenneth Kalløkkebakken SVV, Per Boberg ATL, Glenn Lauritsen SVV, Lene Michelsen MCTC, Grethe Utheim SVV, Rolf Skovløkke DMC. PÅ MC, Siv M Kristoffersen NMCU og Hugo Rasmussen MFF