MC inn i fremtiden

I dag skal «Motorsykkelens uke» omhandle MC inn i fremtiden, med moderne motorsykler.

Elektrifisering, digitalisering og intelligente hjelpesystemer er noe som kommer og som vi må ha et bevisst forhold til slik at vi ikke blir pådyttet teknologi som ikke er egnet – eller i verste fall er farlig for motorsyklistene.

Gjennom FEMA (Federation of European Motorcyclists’ Associations) jobber NMCU inn mot EU vedr. den nye teknologien – og gjennom medlemskap i NMCU er motorsyklistene med på å påvirke FEMA og EU.

Ny teknologi – les mer her

Podcast om elektriske motorsykler kan du høre her.

Podcast