I begynnelsen av desember i fjor sendte NMCU en henvendelse til Byråd for miljø og samferdsel i Oslo der vi skrev: «Etter kommunevalget 2015 har vi med stor interesse fulgt debatten rundt et skifte til mer miljøvennlig bytransport i Oslo.

I den forbindelse registrerer vi at motoriserte tohjulinger ikke blir nevnt i diskusjonene. Det finnes mer enn 320 000 registrerte motorsykler og mopeder i Norge, og NMCU mener bestemt at disse også bør være med i en totalvurdering av mulige løsninger på framkommelighets- og miljøproblemene i Oslo».

Artikkelforfatteren (t.v.) i møte med Aps daværende partisekretær Raymond Johansen, den gang han og Arbeiderpartiet var åpne for å diskutere bruk av motoriserte tohjulinger i bytrafikk.
Artikkelforfatteren (t.v.) i møte med Aps daværende partisekretær Raymond Johansen, den gang han og Arbeiderpartiet var åpne for å diskutere bruk av motoriserte tohjulinger i bytrafikk.

I Europa blir folk mer og mer klar over fordelene med å gå over fra bil til motorisert tohjuling. Det gjør også europeiske myndigheter, og Europaparlamentet vedtok nylig en uttalelse i en midtveisrapport om EUs Transportplan som understreker at; powered two-wheelers play a significant role in sustainable mobility, especially in urban areas where they contribute to tackling congestion and parking problems, as well as providing a solution for small logistics. The European Parliament therefore insists that the specific design and afferent benefits of these vehicles should be adequately taken into account and reflected in EU transport legislation and guidelines. Intet mindre!

På denne bakgrunnen ba NMCU derfor om et kort møte med byråden for å høre hvilke tanker hun hadde om motorsykler og mopeder i Oslo-trafikken, og for å informere litt om fordeler og utfordringer ved økt bruk av motoriserte tohjulinger.I begynnelsen av januar fikk vi endelig svar som fortalte at, grunnet meget stor pågang av møtehenvendelser til nytt byråd hadde det tatt tid å svare, men at det ville bli avholdt plenumsmøter om saken der NMCU ville blir invitert.

I begynnelsen av februar etterlyste vi møteinnkalling og fikk til svar at så fort man fikk en prosjektorganisasjon opp og stå ville det kalles inn til slike møter. Vi svarte at det nok ville være lurt å innkalle til et møte med NMCU ganske snart fordi mange Oslo-motorsyklister var usikre på hva det rød/grønne byrådet tenkte om framtiden deres.I begynnelsen av mars hadde vi fremdeles ikke hørt fra byråden og sendte derfor en ny purring. Til svar fikk vi igjen høre at en prosjektorganisasjon for prosjektet bilfritt byliv var under opprettelse, og at alle møtehenvendelser ville videresendes dit så snart denne var oppe og gikk.

Dette synes vi var et i overkant ullent svar, så vi sendte en henvendelse til byrådsleder Raymond Johansen der vi skrev at NMCU absolutt ikke er uenig i mange av de miljømålene det rød/grønne byrådet har for Oslo, men at vi gjerne ville ha et kort møte for å diskutere rollen til de motoriserte tohjulingene i disse planene. Raymond Johansen tok seg aldri bryet med å svare, og i skrivende stund, fem måneder etter den første henvendelsen vår, har vi ennå ikke fått mulighet til å veksle et eneste vettug ord med noen fra det rød/grønne byrådet.

Vanligvis når NMCU ber om korte møter med myndighetene får vi det i løpet av noen uker. Grunnen er antagelig at man vet at NMCU alltid kommer med redelige hensikter og konstruktive forslag. Slik er det, enten det gjelder partiene på Stortinget, departementene eller direktoratene.Men, altså ikke det rød/grønne byrådet i Oslo. Vi vet ikke om det skyldes dårlig organisering eller manglende faglighet, men argumentet om at man har så mye å gjøre at man i løpet av et halvt år ikke har tid til et 20 minutters møte med en viktig trafikantorganisasjon som NMCU, det kjøper vi ikke!