I Nasjonal Transportplan (NTP 2002 – 2011) har regjeringen bestemt at trafikksikkerhetsarbeidet skal rettes mot en visjon om null drepte og hardt skadde i vegtrafikken. Kjøring med motorsykkel er en transportform med høy risiko og mange alvorlige personskader.

Håndboka er utarbeidet av senioringeniør Svein Voldseth og senioringeniør Per Ole Wanvik i Region sør. Finn Harald Amundsen, leder for trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet har vært oppdragsgiver. Håndboka er utarbeidet i samarbeid med Morten Hansen i Norsk Motorcykkel Union (NMCU), Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk og Finn Larsstuen ved Kjøretøyseksjonen i Vegdirektoratet.

Les hele artikkelen som pdf under.

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fxtheme.firmatjenester.no%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2Fhandbok245.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

Read article in engslish under.

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fxtheme.firmatjenester.no%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2Fhandbook245e.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]