I Nasjonal Transportplan (NTP 2002 – 2011) har regjeringen bestemt at trafikksikkerhetsarbeidet skal rettes mot en visjon om null drepte og hardt skadde i vegtrafikken. Kjøring med motorsykkel er en transportform med høy risiko og mange alvorlige personskader.

Håndboka er utarbeidet av senioringeniør Svein Voldseth og senioringeniør Per Ole Wanvik i Region sør. Finn Harald Amundsen, leder for trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet har vært oppdragsgiver. Håndboka er utarbeidet i samarbeid med Morten Hansen i Norsk Motorcykkel Union (NMCU), Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk og Finn Larsstuen ved Kjøretøyseksjonen i Vegdirektoratet.

Håndbok 245