MC-tips med Klaus

Klaus Ottersen i Statens vegvesen er en erfaren motorsyklist som i sommer har bidratt med gode tips for motorsyklistene. Han har tatt for seg de mest typiske utfordringene og kritiske trafikksituasjonene som motorsyklistene kan støte på.

Vi har i Norge veldig lav ulykkesrisiko på MC, men de ulykkestypene vi har er gjerne gjengangere. Tematikken i videoene nedenfor har vi formidlet tidligere i sommer fra andre eksperter, men vi tåler en påminnelse. Minner også om vår egen “Full Kontroll” film og bok.

Kjøring i kurver

Kjøring i kryss

Kjøring i følge

Full Kontroll – The Movie