Det har vært en lang vinter i mange deler av landet. Telehiv og sprekker i asfaltdekket må kunne forventes.

I tillegg har det vært strødd med sand på mange vinterveier. Men; telehiven vil legge seg, skadene vil bli reparert og sanden vil bli feid opp. Det vil bare ta litt tid.

NMCU oppfordrer derfor norske motorsyklister til å være litt tålmodige, og vente med å sende inn veifelle-meldinger om teleskader og strøsand til Statens vegvesen har fått en mulighet til å rydde opp. Flere steder i landet er vegvesenet allerede i gang med dette arbeidet.
Om vinterskadene derimot ikke blir reparert innen rimelig tid må vi selvfølgelig si fra. Dessuten må jo andre typer veifeller, som ikke fanges opp gjennom vegvesenets vårrengjøring, meldes inn på vanlig måte, via telefon 175 eller veifelleskjemaet.
Våren er sein i mange deler av landet og NMCU vet at de første ukene av årets MC-sesong kan by på mange utfordringer. Vi ber derfor alle motorsyklister om å ta høyde for skader på veiene denne våren, og legge inn en ekstra sikkerhetsmargin slik at ulykker unngås.