Det har vært en tøff vinter i mange deler av landet. Telen har gått dypt og det vil antagelig føre til mye telehiv og sprekker i asfaltdekket.

I tillegg har det vært strødd med sand på mange vinterveier. Men telehiven vil legge seg, teleskadene bli reparert og sanden kostet opp. Men det vil naturlig nok ta litt tid.

NMCU vil derfor oppfordre norske motorsyklister til å være litt tålmodige, og vente med å sende inn veifellemeldinger på teleskader og strøsand til Statens vegvesen har fått en mulighet til å rydde opp. Flere steder i landet er vegvesenet allerede i gang med dette arbeidet.
Om vinterskadene derimot ikke blir reparert innen rimelig tid må vi selvfølgelig si fra. Dessuten må jo andre typer veifeller, som ikke vil bli rettet opp gjennom vegvesenets våropprydding, meldes inn på vanlig måte, via telefon 175 og veifelleskjemaet.
Våren er sein i mange deler av landet og NMCU kan se at de første ukene av årets MC-sesong kan by på mange utfordringer. Vi ber derfor alle motorsyklister ta høyde for skader på veiene denne våren.