Statens vegvesen Region sør klipper skilter som aldri før på grunn av støy.

Fædrelandsvennen skrev onsdag en sak om at Statens vegvesen kommer til å avskilte et ti-talls MC-er i løpet av sesongen på grunn av støy. Saken er dessverre en pluss-sak, men kan leses her.

NMCU har fått flere henvendelser om dette temaet. For å fatte vedtak om avskiltning av et kjøretøy brukes §36 1 c i Vegtrafikkloven som sier: “… kjøretøyet ikke er i forsvarlig stand eller kjøretøyets last ikke er forsvarlig sikret”.

NMCU spurte overingeniør Kåre Simonsen, som uttaler seg i Fædrelandsvennen, om hvordan de ute i felt vurderer støynivå, og hvordan de tolker lovverket når de går til steget om avskiltning.

– Vi foretar ikke alltid støymålinger. Vi trenger ikke målinger for å kunne fatte et vedtak. Med vår erfaring vet vi når en motorsykkel bråker for mye, sier overingeniør i Statens vegvesen Region sør, Kåre Simonsen.

– Avskiltning er et alvorlig tiltak. De fleste får mangellapp og må senere godkjenne kjøretøyet på en trafikkstasjon. I noen tilfeller begjærer dere avskiltning på grunn av eksosstøy. Hvordan vurderer dere ut i fra paragraf 36 1 c at kjøretøyet ikke er i forsvarlig stand fordi det bråker?

– Vi legger vekt på miljøhensyn. Hvis vi for eksempel stopper en motorsykkel med høyt støynivå i tettbygd strøk mener vi dette ikker er forsvarlig, sier Simonsen.

NMCU er kjent med at det er ulik praksis i regionene. Vi ønsker flere svar, og er i dialog med Statens vegvesen og Vegdirektoratet for å se nærmere på hvilke sentrale retningslinjer som finnes.

Blant annet ønsker vi å få svar på om det er godt nok å begjære avskiltning basert på skjønn og ikke reelle målinger.

NMCU oppfordrer til å følge lovverket, bruke CE-merkede potter, og få endringer påført i vognkortet dersom sykkelen bygges om.

Vi vil følge saken videre.