Milliondryss til MC-sikring

Vestfold og Telemark fylkeskommune har nå bladd opp fem millioner kroner øremerket trafikksikkerhetstiltak for motorsyklister. Underskinner og rydding av sideterreng blir prioritert.

Samferdselsdirektør Gunnar Berg Treidene er aktiv motorsyklist og skjønner dermed at enkle og rimelige tiltak kan utgjøre mye for bedre MC-sikkerhet.

Fylkespolitikerne har nettopp omprioritert pengebruken i samferdselsbudsjettet i den nye fylkeskommunen. Ikke mindre enn fem millioner kroner ble øremerket til fysiske tiltak for å gjøre deler av det 3100 kilometer lange fylkesvegnettet tryggere for nettopp tohjulinger.
Det var flere tragiske MC-ulykker i Telemark som gjorde at politikerne fikk opp øynene for at underskinner og tilgivende sideterreng er en god investering for MC-føreres trafikksikkerhet.

Først kjørekurs
Gunnar Berg Treidene, som er samferdselsdirektør i Vestfold og Telemark fylkeskommune, forteller at snøballen begynte å rulle da trafikksikkerhetsutvalget i fylkeskommunen bevilget 50.000 kroner til kjørekurs for motorsyklister.
Det førte til at fylkespolitikerne stokket om på prioriteringene i samferdselsbudsjettet.
– De fikk da sikra fem millioner kroner til tiltak for MC-sikkerhet i fylket. Det første blir å kartlegge behovet for MC-sikkerhet hvis uhellet er ute. Først og fremst er det tiltak som å montere underskinner på rekkverk, samt rydde sideterreng. Flytting av stolper som står farlig plassert er også aktuelt, forteller Treidene.
Han vil gjerne ha innspill fra MC-forum og NMCU-kretsene Telemark og Vestfold for å finne de mest strategiske stedene å sette i verk tiltakene.
– Vi er svært glad for det gode samarbeidet vi har med MC-organisasjonene. Det er de som vet hvor skoen trykker, sier lederen av trafikksikkerhetsutvalget i fylkeskommunen, Arve Høiberg (Ap).

Fylkessekretærene Jan Petter Lyng (Telemark) og Siv M. Kristoffersen (Vestfold) er storfornøyd med at politikerne Kathrine Evensen og Kathrine Kleveland og samferdselsdirektør Gunnar Berg Treidene har «funnet» fem millioner kroner kun til MC-sikkerhet langs fylkesvegene.

Utfordrer andre politikere
Fylkespolitikerne Kathrine Evensen (H) og Kathrine Kleveland (Sp) følger opp med å understreke at de virkelig ønsker MC-folket velkommen til å kjøre på de mange populære fylkesvegene i Vestfold og Telemark.
De håper at fylkeskommunens fokus på trafikksikkerhetstiltak med fokus på motorsykkel vil bevisstgjøre politikere i andre fylkeskommuner.
– Vi oppfordrer derfor politikerkollegaer i andre fylkeskommuner til å finne midler og øremerke dem til MC-sikkerhet, sier de samstemt.

Forsidebilde:
Fra venstre: Kathrine Evensen (H), Vibeke Lin Jacobsen (Vegvesenet), Henning Johansen (Sør-Øst politidistrikt), Siv M. Kristoffersen (NMCU), Gunnar Berg Treidene (samferdselsdirektør i Vestfold og Telemark), Jan Petter Lyng (NMCU) og Kathrine Kleveland (Sp).


Tekst og foto: Frode Asphaug-Moe, kommunikasjonsmedarbeider, NMCU