Møte om MC-sikkerhet

NMCU deltok i dag på møte om MC-sikkerhet i regi av Statens vegvesen.

I forlengelsen av temamøte for MC og moped i forbindelse med revisjonen av «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg», deltok NMCU i dag på oppfølgingsmøte dedikert  MC-sikkerhet.

Statens vegvesen leder arbeidet med «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg» og var initiativtager for møtet hvor også øvrige organisasjoner, fagpersoner og bransjen deltok. Målsettingen med møtet var å følge opp tiltakspunktene som var diskutert på forrige møte.

Det er mange utfordringer knyttet mot temaet MC-sikkerhet og de ulike aktørene har naturlig nok ulik tilnærming. NMCU er aktiv deltager på disse møtene for å ivareta motorsyklistenes interesser – for minst mulig restriksjoner og størst mulig frihet for motorsyklistene.

Bli med oss i kampen for motorsyklistenes rettigheter, sikkerhet og samhold!

Bli medlem