Forskare dr. polit. Pål Ulleberg har genomfört projektet och har skrivit rapporten. Avdelningsledare Marika Kolbenstvedt har kvalitetssäkrat rapporten och hjälpt till med svensk översättning.

Meta-analys har använts för att väga samman data om en åtgärds effekter från olika undersökningar. Metaanalyserna bygger i stor grad på en uppdatering av tidigare meta-analyser presenterad i Trafiksäkerhetshandboken (Elvik, Vaa och Mysen, 1997).

Forskare Svenn Fjeld Olsen har utfört en meta-analys av effekter av bruk av halvljus på dagtid. Uppdragsgivare och finansiär för litteraturstudiet har varit Trafiksäkerhetsenheten vid Vägverket.

En tack riktas till er för at ni velat finansiera denna studie. En tack riktas också till Trude Rømming för att hon har ordnat med rapportens layout.

Les hele artikkelen her: PDF fil