Motorsykkel best til jobbpendling

Tohjulinger med motor er det mest tidseffektive transportmiddelet for å komme seg til og fra jobb. Det viser en test i regi av FEMA (Federation of European Motorcyclists Assosciations) og FIM (Federation Internationale Motocycliste).

I tidsrommet mai til september i år, ble framkommeligheten for ulike transportmiddel satt på prøve i ti byer i seks europeiske land.
I testen skulle deltakerne starte samtidig fra samme sted utenfor bykjernen, og til en gitt adresse i sentrum. Testene ble gjennomført i rushtiden om morgenen. I likhet med tilsvarende tester i 2014 og 2017, der også NMCU var med, sto slaget mellom bil, motorsykkel, moped, el-sykkel, tråsykkel og offentlig transport.
I dag bor over 70 prosent av Europas befolkning i urbane områder, og det er ventet at så mye som 80 prosent av europeere vil bo i by og bynære området i løpet av det neste tiåret.
Fram i tid betyr det større problem med køer, parkeringsproblem og luftforurensning.
Det er fortsatt mange pendlere som foretrekker å bruke tid på å stå og stampe i trafikkorker og å lete etter parkeringsplass.
EU, nasjonale og lokale myndigheter i Europa legger nå opp til at folk skal gå, sykle eller bruke kollektivtransport til og fra jobb. Det skyldes nok forurensningen bilkjøringen – og da spesielt dieselbiler – legger igjen i byene.
Imidlertid er det ikke noe tema hva pendlerne kan tape eller vinne ved å droppe bilbruken til og fra jobb.

I nesten alle testene var motoriserte tohjulinger raskest, med unntak av Nantes i Frankrike. Der ble motorisert tohjuling slått av tråsykkel.

Les mer (Link)