Endelig! Motorsykkel er spesifikt nevnt i ny «Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre».

Med denne teksten i regjeringserklæringen finner vi å lese:

  • Legge bedre til rette for motorsykkel som et miljøvennlig transportalternativ.

 NMCU var i oktober 2017 i et møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hvor vi fikk en god prat. Vi uttrykte på vegne av motorsyklistene indignasjon over manglende forståelse at MC i liten grad blir regnet som et miljøvennlig transportalternativ.

NMCU og FEMA har over flere år, som en del av løsningen formidlet motorsykkel som et miljøvennlig transportalternativ. Når vi nå, direkte i regjeringserklæringen leser at man skal legge til rette for motorsykkel som et miljøvennlig alternativ så velger vi å innkassere dette som en stor seier.