Regjeringen har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Den bebudete omleggingen av kjøretøyavgiftene i retning et mer miljøbasert avgiftsregime er åpenbart utsatt, for avgiftsforslaget er i prinsippet bygget opp på samme måte som tidligere år.

For motorsykler er det lagt inn en prisjustering, slik at årsavgiften og satsene for beregning av engangsavgift har økt noe. Slik er de nye satsene for engangsavgift på MC (nåværende avgift i parentes):

Stykkavgift:

  1. 8 092 (7 895)

Motoreffektavgift (kr/kW):

første 11kW kr. 0

– deretter kr. 256,25 per kW (250,00)

Slagvolumavgift (kr/cm3):

– 0-125cm3 kr. 0

– 126-900cm3 kr. 32,94 per cm3 (32,14)

– over 900cm3 kr. 72,24 cm3 (70,48)

Når det gjelder årsavgiften er og så den prisjustert til kr. 1 920 (1 875).

NMCU får alltid spørsmål om MC virkelig har halv årsavgift i forhold til personbil, og her er regnestykket: Dieselbil uten fabrikkmontert partikkelfilter (kr. 3 655) + bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter (kr. 3 135) = kr. 6 790. Når vi trekker fra personskadeavgift kr.445 x 2 (kr. 890) får vi kr. 5 900. Dette må deles på 2 = kr. 2 950. Motorsykkel kr. 1 920, minus personskadeavgift (kr. 445) = kr.1475. Dette er halvparten av gjennomsnittlig årsavgift for personbil (kr. 2 950).

Når det gjelder avgift på amatørbygde kjøretøy må vi dessverre fastslå at dette er det tredje budsjettet regjeringen legger fram uten å avklare avgiftsberegningen for amatørbygde kjøretøy. Dette er beklagelig fordi man dermed setter hele amatørbyggesaken på vent. Det er selvfølgelig ingen som bygger så lenge avgiftsspørsmålet er uavklart. Både interesseorganisasjonene og Statens vegvesen har lagt ned et betydelig arbeid i utarbeidelsen av et funksjonelt regelverk for amatørbyggere. Nå venter vi bare på et rimelig avgiftsregime …