Motorsyklene og miljøet

Vegtransport er en betydelig bidragsyter til utslipp av drivhusgasser og luftforurensing. EU har etablert en rekke målsettinger knyttet til reduserte klimautslipp, særlig med hensyn til CO2, NOx og svevestøv. Nasjonale og lokale myndigheter arbeider også for å redusere utslippene innenfor sine egne grenser.

Motorsykkelens bidrag til et renere miljø
• En motorsykkel er mindre og lettere en enn bil og bidrar derfor til lavere bensinforbruk og mindre utslipp.
• En motorsykkel tar også mindre plass både på veien og ved parkering, og bidrar dermed til bedre trafikk-flyt, noe som også reduserer utslippene og reduserer behovet for å utvide veinettet.
• En motorsykkel kan bevege seg forbi stillestående bilkøer, og bruker dermed mindre bensin med tilsvarende lavere utslipp for å nå bestemmelsesstedet.
• 2 hjul og lavere vekt gir mindre vegslitasje og dermed mindre svevestøv sammenlignet med bil.
• Motorsyklenes utslipp har blitt kraftig redusert de siste ti-årene, og vil bli ytterligere redusert gjennom innføringen av Euro 5-grensene i 2020.
• Både produksjon og senere sanering av motorsykler er mindre energi- og materialkrevende enn produksjon og senere sanering av biler, fordi motorsykkelen er mindre enn en bil og legger beslag på færre ressurser gjennom sitt livsløp.

Les mer om motorsyklene og miljøet i MC-politisk plattform.

MC-politisk plattform