Man hører ofte at folk klager – eller skryter – av at bilen bruker mindre bensin enn motorsykkelen. Og om man sammenlikner typegodkjenningstallet for forbruket for en dieselbil med virkelig bensinforbruk for en stor motorsykkel skal man ikke bli forbauset om sykkelen bruker atskillig mer drivstoff enn bilen.

 

Diagrammet viser virkelig forbruk for de 10 mest solgte bilmodellene (bensin/diesel) og de de mest solgte motorsykkelmodellene
Diagrammet viser virkelig forbruk for de 10 mest solgte bilmodellene (bensin/diesel) og de de mest solgte motorsykkelmodellene

Særlig om motorsyklisten liker å gasse. Om man skal gjøre slike sammenlikninger er det imidlertid viktig å sammenlikne «likt med likt»: Epler med epler og pærer med pærer, ikke epler med pærer, noe som stadig blir gjort når man snakker forbruk for biler og motorsykler. Selv når man sammenlikner de offisielle typegodkjenningstallene for forbruk og utslipp må man være på vakt, for det er nemlig stor forskjell på testsyklusen for biler og for motorsykler.Og ikke nok med det, når man bruker samme testsyklus må man i tillegg ta høyde for forskjeller i konstruksjon og bruksområder.Gjør dette at det er umulig å sammenlikne? Nei, takket være det tyske nettstedet Spritmonitor.de er det fullt mulig å foreta en realistisk sammenlikning av bilers og motorsyklers drivstofforbruk.

Spritmonitor

På dette nettstedet kan bil- og motorsykkeleiere legge inn detaljert informasjon om bruken av kjøretøyet sitt: Merke og modell, kjørelengde, drivstofforbruk, bruksmønster og type dekk. I mars i år inneholdt databasen opplysninger om 524 869 kjøretøy, der eierne hadde lagt inn 19 361 874 oppdateringer om drivstofforbruket.Dette gjør Spritmonitor.de til en gullgruve for alle som vil vite mer om virkelig forbruk. Særlig interessant er Top 50 listene over de mest drivstoffgjerrige bilene og motorsyklene. Velrennomerte ICCT (International Council on Clean Transportation) brukte blant annet denne databasen når man fastslo det store gapet mellom typegodkjenningstall og virkelige forbrukstall for biler. FEMA har også brukt Spritmonitors database når man har sammenliknet motorsyklers og bilers forbruk.

Utvalget

Det finnes flere måter å velge ut hvilke biler og motorsykler som skal sammenliknes. Man kan for eksempel se på kriterier som motorstørrelse, vekt, type kjøretøy, bruksområde og pris. Før eller senere kommer imidlertid de vanskelige spørsmålene om å sammenlikne «likt med likt», om relevans (hvor mange er solgt, hvor mange er i sirkulasjon?) og om aktualitet (er kjøretøyet fremdeles i produksjon, og hvis ikke, hvor lenge er det siden det ble produsert?).Vi valgte å ikke gå i den retningen i det hele tatt, men heller fokusere på de 10 mest solgte bilmodellene og motorsykkelmodellene i Europa. FEMA valgte både diesel- og bensinbiler. Deretter sjekket man drivstofforbruk for disse 30 kjøretøyene i Spritmonitors database. De 10 mest solgte motorsyklene var: BMW R1200GS, Yamaha MT07, Peugeot Kisbee 50, Honda SH150AD, Yamaha X-Max 400, Yamaha MT09, Piaggio Zip 50 2T (Cina), BMW R1200RT, Honda SH300, Kawasaki Z800. De 10 mest solgte bilene var: Volkswagen Golf, Ford Fiesta, Renault Clio, Volkswagen Polo, Opel Corsa, Ford Focus, Nissan Qashqai, Peugeot 208, Volkswagen Passat, Peugeot 308. Fordi dette er en grov sammenlikning mellom biler og motorsykler vil ikke grafikken vise merke og modell. De 10 mest solgte motorsyklene hadde et forbruk mellom 0,28 og 0,57 l/mil, og hadde et gjennomsnitt på 0,44 l/mil. Bensinbilene varierte mellom 0,65 og 0,91 l/mil, med et gjennomsnitt på 0,76 l/mil. De 10 mest solgte dieselbilene brukte mellom 0,49 og 0,66 l/mil, og hadde et gjennomsnitt på 0,56 l/mil.

Utslipp

Under virkelig kjøring bruker motorsykler 0,1 l/mil mindre enn dieselbiler og 0,3 l/mil mindre enn bensinbiler. Fordi drivstofforbruk og utslipp av karbondioksid (CO2) er nært forbundet, vil lavere forbruk også bety lavere utslipp av CO2. Karbondioksid er som vi vet en såkalt «drivhusgass», og en av de viktigste kildene til menneskeskapte klimaendringer. Sammenlikningen som FEMA har gjort sier ingen ting om andre utslipp, som bidrar til lokal forurensning. I følge en studie fra EU Joint Research Centre (2013) hadde motorsykler et forholdsvis høyere utslipp av karbonoksid (CO) og uforbrente hydrokarboner (HC) enn biler. Samme studie forteller imidlertid også at motorsyklene hadde lavere utslipp av nitrogenoksid (NOx), særlig i forhold til dieselbiler. NOx er ansett som den farligste gassen i lokal forurensning fra vegtrafikken. Motorsykler solgt i 2015 ble typegodkjent etter utslippskravene i Euro 3 standarden. Modeller som typegodkjennes fra og med i år må tilfredsstille kravene i Euro 4. Vi må huske at testsyklusene for bil og MC er forskjellige, og det gjør at Euro 4 for motorsykler ligger ganske nær Euro 5 standarden for biler. Euro 6 for biler ble innført i september 2014, og Euro 5 for motorsykler blir innført i 2020.

Konklusjon

Ved å sammenlikne drivstofforbruk for de 10 mest solgte bilene og de 10 mest solgte motorsyklene i den store databasen Spritmonitor.de har vi fått bekreftet at motorsykler bruker mindre drivstoff enn biler, og derfor også slipper ut mindre CO2.