Drammen kommune har ingen fokus på MC og moped når de utvikler ny parkeringsstrategi for kommunen.

Tirsdag 28. august deltok fylkessekretær i NMCU Buskerud Erik Eriksson, og styrendlem Harald Enevoldsen fra kretsen, på møte om parkeringsstrategi i Drammen kommune. Eriksson ble overrasket over at motorsykler ikke ble nevnt med et eneste ord. Hvilket ble påpekt. Drammen kommune oppfordet NMCU til å komme med en skriftlig henvendelse om at MC også bør komme med i strategien.

– Vi vil levere et skriftlig notat med våre innvendinger og forventer at MC blir tatt med i strategien, sier NMCUs fylkessekretær i Buskerud Erik Eriksson.

Fylksessekretæren forteller at møtet handlet mest parkering i parkeringshus kontra gateplan.