Motorsykler og mobilitet

Dagens mobilitets-strategier er sterkt fokusert på offentlig transport, syklister og fotgjengere. Men offentlig transport vil aldri kunne dekke alle deler av ethvert urbant område, og det er begrenset hvor langt man kan sykle eller gå.

Det vil alltid være et behov for individuell, motorisert transport. Vi ser for oss at motoriserte tohjulinger, særlig motorsykler, vil få en viktigere rolle enn bilen i framtidens trafikksystem. Det vil gi mange fordeler for alle trafikanter og samfunnet for øvrig.

Les mer om dette i MC-bladet #3-21 som ligger på Min Side for våre medlemmer.

Min Side