Risikoen ved å kjøre motorsykkel er betydelig redusert de siste 30 årene. I 1980 var 4,8 % av alle norske motorsyklister innblandet i en trafikkulykke med personskade. I 2010 var denne andelen redusert til 0,36 %. Likevel er det et faktum at en uforholdsmessig stor andel av antall drepte og hardt skadde i trafikken er motorsyklister.

Det er lett å forstå at en motorsyklist har større risiko for å bli skadet i en trafikkulykke enn
for eksempel en bilfører.

Uten et beskyttende karosseri rundt seg blir et sammenstøt som
bare fører til en bulk i skjermen på en bil oftest til en personskade på motorsyklist. Dette
betyr ikke at motorsyklister har høyere ulykkesrisiko, men at de har høyere skaderisiko.

Les hele artikkelen som PDF under.

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fxtheme.firmatjenester.no%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2FMotorsyklisters-holdninger-til-trafikksikkerhet_Rapport_2011.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]