Nå kommer motorvognregistrene i Digitalarkivet

Den store interessen for gamle motorkjøretøy er årsaken til at Arkivverket nå er i gang med å digitalisere de statlige motorvognregistrene. Et utvalg fra Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal er allerede tilgjengelig i Digitalarkivet.

Interessen for historiske motorkjøretøyer er stor i Norge. Gamle biler, motorsykler og lastebiler restaureres til et nytt liv, og særlig om sommeren er mange av dem å se på veiene. Folk finner igjen bilder av kjøretøy de har gode minner om og deler disse på nettet. Nysgjerrigheten på kjøretøyenes identitet og hvem som har eid de trigges. Også når verken kjøretøyene eller eierne av de lenger er blant oss. Men informasjonen om de lever i beste velgående, i arkivene etter myndighetene som i sin tid forvaltet kontrollen med kjøretøyene og med eierne av dem.

Digitaliseringen er under arbeid, men det som allerede er klart er søkbart her