Nasjonal strategi og handlingsplan for motorsykkel og moped 2018-2021

Det ble i 2013/2014 utarbeidet en nasjonal strategi for motorsykkel og moped med oppfølgingstiltak. Strategien har vært et viktig bidrag til sikkerhetsarbeidet blant motorsyklister og mopedførere.

Nå er strategi og oppfølgingstiltak for 2014-2017 revidert og kommet i ny utgave med betegnelsen Nasjonal strategi og handlingsplan for motorsykkel og moped 2018-2021

Les mer