Nasjonal strategi – veilederstøtte

Sammen med Statens vegvesen og NORD Universitet har NMCU startet et pilotprosjekt med forankring i Nasjonal tiltaksplan 2018-2021. Fokus for prosjektet er «bevisstgjøring og dialog rundt sikker kjøring med lett motorsykkel og moped”

Piloten var opprinnelig planlagt gjennomført våren 2020 men av forståelige grunner ble det hele utsatt til høsten. NMCU Nord Trøndelag krets har nå gjennomført første steg i piloten ved NORD Universitet.

Trafikksikkerhet
Lørdag 12. september tok Jan Petter Wigum, NORD Universitet og Lars Inge Haslie, Statens vegvesen imot kretsstyremedlemmer og fylkessekretær til en faglig gjennomgang av opplegget.
I løpet av to intense timer fikk de fremmøtte full gjennomgang av piloten. I tillegg  diskuterte man fremgangsmåten for å komme ut til ungdommene på lett motorsykkel og moped. Opplegget er rettet mot førsteårs-elever på videregående skole. Det er tenkt å vare én skoletime, og vil dekke relevante trafikksikkerhets-tema som blant annet kjøre-utstyr, kjørestrategi og gruppepress.
Målet er både bevisstgjøring av ungdommene og at vi skal få et innblikk i ungdommenes erfaringer og tanker. I tillegg vil vi selvsagt få en sjekk på hvordan opplegget fungerer rent pedagogisk.

Videregående skoler
I første omgang tar Statens vegvesen initiativ overfor videregående skoler i Trøndelag. Vi vet at det ikke er så enkelt selv for tunge etablerte aktører å få innpass i videregående skoler, og dette årets Covid-19 med smittevern vil ikke gjøre det enklere. Vi velger likevel å starte der, for å starte å bygge et erfaringsgrunnlag.
Etter første gjennomføring vil vi evaluere opplegget med sikte på nasjonal implementering i 2021