Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025

NMCU har i dag, 15. mars, vært i møte med Statens vegvesen vedr. revisjon av «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg».

Møtet var sammen med øvrige interesseorganisasjoner og dette første møtet omhandlet orientering om arbeidet med planen for kommende periode, erfaringer fra forrige planperiode og tanker om aktuelle tiltak for kommende periode.

I tillegg til dette vil det avholdes temamøter innenfor de ulike innsatsområdene i tiltaksplanen utover våren. NMCU er deltager på flere av disse temamøtene, bl.a. temamøte for motorsykkel og moped.

Revisjon av «Nasjonal strategi og handlingsplan for motorsykkel og moped» for samme periode vil også bli igangsatt i løpet av våren 2021.

Endelig utgave av «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025» er planlagt ferdig ca. 1. mars 2022 hvorpå den sendes Samferdselsdepartementet.