Det er godt kjent at MC-førere har betydelig høyere risiko enn for eksempel bilførere. Basert på statistikk for 2009 og 2010 er dødsrisikoen pr. km nær 10 ganger høyere for tung MC enn for bil, og mer enn 20 ganger høyere for lett MC1.

For tung MC har det vært en betydelig risikoreduksjon sammenliknet med midten på 1980-tallet, da risikoen var rundt 8
ganger høyere enn i dag. En medvirkende forklaring på denne utviklingen er trolig at tung
MC har gått fra å være et typisk ungdomskjøretøy til et “voksent” kjøretøy.

Les mer