Negativ til forbud mot salg av bensindrevne motorsykler

En FEMA-undersøkelse viser at et mulig forbud mot salg av nye bensindrevne motorsykler avvises av mer enn 90 prosent av motorsyklistene som deltok i undersøkelsen.

I juli og august 2021 gjennomførte FEMA en online undersøkelse om klimautslipp og et mulig forbud mot salg av nye bensindrevne motorsykler. Undersøkelsen var tilgjengelig på 12 språk og ble besvart av 23 768 personer (1 188 kvinner og 22 580 menn).

På spørsmål om «Hva synes du om et mulig forbud mot salg av nye bensindrevne motorsykler?» avviste hele 93 % et slikt forbud. Det er forskjeller mellom landene, men misnøyen med et mulig forbud mot salg av nye bensindrevne motorsykler faller ikke under 80% i noe europeisk land.

Sammenlignet med undersøkelsen FEMA gjennomførte i 2016, ser vi en større gruppe motorsyklister som ville være villige til å kjøpe en nyere motorsykkel hvis eldre sykler (før 2006) skulle forbys å komme inn i byen (55% i 2021 mot 44% i 2016). 44% av respondentene ville vurdere et annet transportmiddel hvis et slikt forbud ble innført, noe som ville ført til et stort mobilitetsskifte i mange byer. Dette kan bli et enda større problem dersom bymyndighetene bestemmer seg for å stenge fossilbiler ute fra byen. I så fall vil over 76% av respondentene endre transportmåten, i stedet for å bytte til en null-utslipps MC. Dette kan ha drastiske effekter på urban mobilitet slik vi kjenner den.

Et stort flertall (89%) av de som ville være villige til å bytte til en null-utslipps MC dersom fossilbiler ble stengt ute fra byene, er ikke villige til å betale mer for en slik MC enn for en med bensinmotor.

På spørsmål om hva de ville gjort dersom salget av nye bensindrevne motorsykler ble forbudt, ville et flertall på 54% slutte å kjøre MC. 39% av respondentene ville kjøpe en null-utslippssykkel når det ikke lenger ville være nye bensindrevne sykler å få tak i. Bare snaut 8% kunne tenke seg å kjøpe en null-utslipps MC mens det ennå er bensindrevne sykler å få kjøpt.

Dette er en stor holdningsendring siden 2016, da 46% av respondentene sa at de ville slutte å kjøre MC dersom det ikke fantes bensindrevne sykler. I 2016 mente 54% at de kunne ha like mye glede av en null-utslipps MC som av en med bensinmotor. I 2021 har dette tallet sunket til 46%. ri. Av respondentene kunne 41,08 % glede seg over å kjøre en ikke-utslippsmotorsykkel, mot 54 % i 2016.

Styreleder i NMCU, Odd Terje Døvik, kommenterer undersøkelsen slik.
– Dette er klar tale. I dagens situasjon oppleves ikke null-utslipps MCer som et godt nok alternativ for de fleste motorsyklister.

Det betyr ikke at vi kan lukke øynene for utviklingen:
– Over tid må vi forvente at fossile MCer vil bli omfattet av de samme reguleringer som fossile biler. Men pr i dag er ikke teknologien for elektriske motorsykler kommet langt nok. Rekkevidden er fremdeles for kort, og batteriene er fortsatt for tunge. Det funker bra i og omkring byene, men ikke ute på landeveien og i alle fall ikke på langtur.
– Og vi vil uansett fastholde at motorsykkelens samlede klimaavtrykk er lavt. Det blir for lettvint å peke på oss når verdens klimautfordringer skal løses!

Les mer om undersøkelsen på www.femamotorcycling.eu

Undersøkelsen