Ved NMCU sekretariatet har vi nå ferdigstilt årets NMCU kalender og det gjør at vi er i full gang med oppdatering av NMCU appen for 2018.

Som sikkert mange av våre medlemmer har registrert så er medlemskortet i NMCU appen for 2017. Dette har vi gjort for at flest mulig av våre medlemmer skal ha tilgang til appen frem til forfall på årets kontingent.
Nå er vi derimot der at vi har startet på oppussingen av NMCU appen noe som medfører at vi «stenger ned» NMCU appen, en av de nærmeste dagene, for å få på plass endringer og nytt medlemskort for 2018.

Vi vil, i samarbeid med vår utvikler av NMCU appen, utføre dette så raskt som mulig slik at det blir minst mulig nedetid på NMCU appen.

Husk at du logger inn i NMCU appen med ditt medlemsnummer som bruker og ditt postnummer som passord. (Likt for registrerte familiemedlemmer)
Se også appens egen side: NMCU appen