NMCU blir NMF-naboer

På sentralstyremøtet lørdag 24. oktober besluttet Sentralstyret at NMCU skulle takke ja til et tilbud fra Norges Motorsportforbund (NMF) om å leie kontorer i et kontorfellesskap på Ullevål Stadion.

Det betyr at NMCU får en langt mer sentral beliggenhet og samtidig at vi blir en del av et dynamisk og fremoverlent miljø med en relatert virksomhet.

– De nye lokalene er mer tidsmessige og effektive enn de lokalene vi har i dag og dessuten er den nye lokaliseringen mye mer strategisk plassert både hva angår nærhet til samarbeidspartnere og til beslutningstagere både i direktorater og departement.
Muligheten for et tettere samarbeid med NMF vil også kunne gi synergier og større politisk gjennomslagskraft, sier styreleder Odd Terje Døvik i NMCU.

Bård ønsker velkommen i nye lokaler

Daglig leder, Bård Vikestad, sier følgende om flyttesaken.

– Ved siden av at både lokaler og lokalisering er mye mer effektiv enn vi har i dag vil det nye kontoret også gi et langt bedre arbeidsmiljø for ansatte og andre som tidvis jobber for NMCU. På toppen av alt er det også MC-parkering under tak, sier Vikestad.

Planen er at NMCU skal være i nye lokaler innen. 1. mai 2021.

 

Generalsekretær Tony Isaksen hos NMF gleder seg til å få nye naboer.

Tony gleder seg til å få nye naboer

– Norges Motorsportforbund ser fram til å få en av våre nærmeste samarbeidspartnere inn under samme tak. Endringer i samfunnet gjør at motorsporten er i sterk utvikling og det er viktigere enn noen gang at alle motorsportvenner samarbeider tettest mulig. Motorsportforbundet gleder oss til et enda tettere samarbeid med Norsk Motorcykkel Union, sier generalsekretær Tony Isaksen hos NMF.