Trafikksikkerhetsprisen «Ta vare på Livet» går i år til Norsk Motorcykkel Union (NMCU) ved generalsekretær Morten Hansen.

Jan Egil Omdal, daglig leder i Trafikkorganisasjonen «Ta vare på Livet», uttaler: – I arbeidet med å få ned ulykker og uønskede hendelser i trafikken, vil vi i Trafikkorganisasjonen «Ta vare på Livet», som er en del av stiftelsen Jannickes Minnefond, være med å bidra til dette ved å dele ut en årlig pris til den/de, eller den organisasjon som har vært med å bidratt i sitt arbeid til dette.

I midten ser vi Jan Egil Omdal, daglig leder i trafikksikkerhetsorganisasjonen "Ta vare på Livet".
I midten ser vi Jan Egil Omdal, daglig leder i trafikksikkerhetsorganisasjonen “Ta vare på Livet”

Formålet med prisen er å løfte frem enkeltpersoner/organisasjoner som med sin innsats og uegennyttige entusiasme, har satt trafikksikkerhet i fokus på en sådan måte at man klart kan si at dette har påvirket og redusert ulykkesstatistikken. Trafikksikkerhetsprisen «Ta vare på Livet» går i år til Norsk Motorcykkel Union (NMCU) ved generalsekretær Morten Hansen. Trafikksikkerhetsprisen deles ut til en eller flere som har gjort langt mer enn det som forventes av deres profesjon.

Blant tidligere prisvinnerne kan nevnes:

2009 Leif N. Olsen – tidligere UP sjef

2010 Liv Falkum – distriktsleder i Trygg Trafikk

2011 Dagfinn Moe – seniorforsker ved Sintef

2012 Arne Penne – trafikksikkerhetsarbeider

2013 Norsk Luftambulanse

Trafikksikkerhetsprisen 2016 blir delt ut på Motorsykkelens Dag i Kristiansand, lørdag 7. mai kl. 12:00. Arrangementet foregår på Festningsplassen i Kristiansand. 

Juryens begrunnelse for valget av NMCUs trafikksikkerhetsarbeid til årets pris:

NMCU overordnede målsetting lyder: «NMCU skal arbeide for at man kan kjøre motorsykkel med størst mulig sikkerhet og minst mulig unødvendige begrensninger». Arbeidet for bedre sikkerhet har stått øverst NMCUs agenda helt siden organisasjonen ble startet i 1972. Selv om norske motorsyklister fortsatt har en relativt høyere ulykkesrisiko enn for eksempel bilførere har det vært en formidabel reduksjon i risiko: I 1980 var nær 5% av alle motorsyklister involvert i en ulykke. I 2015 var dette tallet redusert til 0,22% (!)

På slutten av 70-tallet var NMCU en av pådriverne for innføring av hjelmpåbud og obligatorisk opplæring, og NMCU har arrangert årlige, landsdekkende synlighetskampanjer siden 1994. NMCU har sammen med Statens vegvesen driftet et velfungerende system for innrapportering av vegfeller for motorsyklister siden 1995. I 2002 ga NMCU ut MC-sikkerhetsboka «Full Kontroll», som blir delt ut gratis til norske motorsyklister. «Full Kontroll» er til nå trykket i 160 000 eksemplarer på norsk. Boka er oversatt til 7 språk, deriblant arabisk. I 2004 tok NMCU initiativ til, og var med utarbeide, en egen håndbok for MC-sikkerhet i Statens vegvesen. NMCU var også med i arbeidet med den norsk MC-opplæringen som ble innført i 2005. Det er ikke å ta for hardt i å si at denne opplæringen antagelig er blant verdens aller beste.

I 2008 inviterte Statens vegvesen NMCU til å være med i organisasjonskomiteen for en stor OECD-konferanse om MC-sikkerhet på Lillehammer. Denne konferansen skulle vise seg å være et paradigmeskifte i det globale MC-sikkerhetsarbeidet. I 2011 gjennomførte Statens vegvesen, NMCU og politiet en dypstudie av dødsulykker på motorsykkel i årene 2005 til 2009. Denne analysen ga oss verdifull kunnskap om årsakene til de alvorligste MC-ulykkene. I 2014 samarbeidet Statens vegvesen og NMCU om å lage «Nasjonal strategi for MC og moped», med 21 konkret tiltak mot MC-ulykker. Ett av tiltakene i MC-strategien er opprettelse av et landsomfattende tilbud om lavterskel trafikksikkerhetskurs. Nå, i 2016, er NMCU stolt over å kunne fortelle at man i tett samarbeid med NAF MC kan tilby 2000 kursplasser over hele landet.

Uten et beskyttende karosseri rundt seg, og med bare noen få kvadratcentimeter veggrep, er motorsyklister er en sårbar trafikantgruppe. Derfor har NMCU hatt som rettesnor for sitt sikkerhetsarbeid at motorsyklister må være ekstra kompetente og bevisste trafikanter. Dette oppfyller «Ta Vare På Livet» sine betingelser for å gi Trafikksikkerhetsprisen 2016 til NMCU, ved generalsekretær Morten Hansen.