NMCU mener……

Om forbannet løgn og ansvarsfraskrivelse

I følge ordtaket finnes det tre typer løgn: Løgn, forbannet løgn og statistikk. Det siste henspiller på en bruk av tall og statistikk som gir et feil, misvisende eller direkte løgnaktig bilde av virkeligheten.

Vegvesenets omgang med ulykkestall for motorsyklister er et eksempel på det siste. Det er både en forbannet løgn, og en statistisk løgn, at det stadig blir farligere å kjøre MC på norske veier. Vegvesenet forsøker å dokumentere dette ved å vise til de senere års økning i antall dødsulykker på MC. Det er korrekt at det absolutte antall drepte motorsyklister har øket fra «bunnåret» i 2011 til «toppåret» i fjor, men det sier ingenting om risikoutviklingen.

At antall drepte har økt forteller bare at antall drepte har økt. For å finne ut om denne økningen i antall drepte også har medført en høyere risiko trenger man flere tall. Risiko er som kjent et relativt begrep. I vår sammenheng kunne man f eks sammenligne antall drepte med antall kjørte kilometer, eller antall sykler på veiene. Det første er ikke så lett å beregne, men det siste har vi gode tall på. Og disse tallene viser at antall drepte og hardt skadde motorsyklister har blitt halvert i samme periode som antall registrerte sykler har blitt fordoblet!

Det er med andre ord en forbannet løgn at det stadig blir farligere å kjøre MC. Sannheten er at det aldri har vært sikrere. Sannheten er at den samlede effekten av forbedret føreropplæring og stadig mer avanserte støttesystemer på syklene har ført til en vesentlig redusert risiko for å bli drept eller hardt skadd på MC. Vi sier ikke at det er risikofritt. Vi sier ikke at en MC er like sikker som bil (det vil den aldri bli). Vi sier bare at risikoen er blitt redusert i takt med de ulike risikoreduserende tiltakene. Å hevde noe annet er i beste fall en statistisk løgn.

Samtidig som Vegvesenet har gjort det til en uvane å blande absolutte ulykkestall med relativ ulykkesrisiko er de flinke til å rette en formanende pekefinger mot oss som kjører MC. Vi må bli flinkere til ditt og bedre til datt. Vi må bli flinkere til å tilpasse farten. Vi må øve på svingkjøring, nødbrems og unna-manøver. Vi må kle oss ordentlig. Vi må holde oss våkne og opplagte. Ja, vi må det. MC-kjøring er en ferdighet som må vedlikeholdes, og vi er smertelig klar over at det er vi som må ta støyten dersom uhellet er ute. Så vi har all mulig grunn til å gjøre det vi kan for å ivareta vår egen sikkerhet. Og det er greit at Vegvesenet minner oss på det. Det gjorde min mor da jeg var ung, og det gjør kona i dag. Vi tåler å høre et «kjør pent!» før vi legger i vei. Men neste gang Vegvesenet føler trang til å minne oss om vårt ansvar håper jeg de også husker på sitt eget. Det er en kjent sak at altfor mange ulykker skyldes utforkjøring til høyre i venstresving. Tør jeg spørre Vegvesenet hvor mange underskinner de har satt opp i slike venstresvinger det siste året? Jeg kjørte over 10 000 km på norske veier i fjor sommer, og antall venstresvinger med underskinne kunne telles på én hånd. Vi vet, og Vegvesenet vet, at MC-vennlige underskinner gir en vesentlig redusert risiko for skade eller død dersom motorsyklisten mister kontrollen i en sving. Vi vet, og Vegvesenet vet, at forbedrede siktlinjer gjennom kurvene bidrar til større forutsigbarhet, mer presise sporvalg og lettere tilpasning av fart. Vi vet, og Vegvesenet vet, at grus fra tilstøtende sideveier representerer en særskilt fare for to-hjulinger. For bare å nevne noen av tiltakene som er beskrevet i de nasjonale tiltaksplanene.

Vi har gjort, og skal fortsette å gjøre vårt. Nå forventer vi at Vegvesenet også gjør sitt! Alt annet vil være en ansvarsfraskrivelse.

Odd Terje Døvik
Leder, sentralstyret