NMCU om Stortingsvalget og MC-politikk

I forbindelse med pressemeldingen som gikk ut fra MCF og NMCU om stortingsvalget og MC-politikk, samt undersøkelsen hvor 1. og 2. kandidatene fikk anledning til å redegjøre for hvor de står MC-politisk, har vi fått en prat med NMCU’s styreleder Odd Terje Døvik.

Vedr. NMCU’s aktivitet i forkant av stortingsvalget, har NMCU begynt å tone flagg politisk?
– NMCU er en politisk organisasjon i den forstand at vi fronter MC-politikk. Vi er og skal imidlertid være partipolitisk nøytrale.

Presentasjonen av undersøkelsen rangerer jo visse politiske partier foran andre.
Det er ikke helt korrekt. Rangeringen viser i hvor stor grad de forskjellige kandidatene er enige med oss i viktige MC-politiske spørsmål. Det er noe helt annet. Det er interessant å se at kandidater fra samme parti kan svare nokså forskjellig, som understreker at valget ikke bare dreier seg om parti, men også kandidater.

Så NMCU mener at motorsyklistene bør stemme på de partiene eller kandidatene som blir rangert øverst?
– På ingen måte! Motorsyklister er like ulike som andre og velger parti og kandidater ut fra en rekke kriterier, interesseområder og preferanser. For noen vil kanskje det MC-politiske være med på å bestemme, men for andre vil ikke det påvirke valg av parti og kandidater i det hele tatt.

Men likevel har NMCU valgt å være med på å gjennomføre undersøkelsen.
– Ja. Vi mener det er viktig å kartlegge hvor kandidatene står MC-politisk, ikke bare med tanke på valget men også for det arbeidet vi skal gjøre videre for å fremme motorsyklistenes interesser. De nye folkevalgte er jo de vi skal jobbe med fremover, og da er det viktig å vite hvem som kan være aktuelle for å fremme våre saker.

NMCF var ute med en pressemelding vedr. oppfordringen om å vise resultatene av undersøkelsen i MC-butikkene, og at en del av butikkene ikke ønsket å bli trukket inn i valgkampen.
– Det har vi full forståelse for og dette initiativet er ikke vårt. Det er som jeg sa tidligere slik at motorsyklister er like ulike som andre og velger parti og kandidater ut fra en helhetsvurdering. At butikkene ikke vil fronte politikk generelt og heller ikke MC-politikk spesielt er helt forståelig. Det er som sagt ikke vårt initiativ.

Er det noe fra resultatet av undersøkelsen som var litt overraskende?
– Ja. 3 ting. Det første er at kandidater fra forskjellige partier kan ha så vidt forskjellig innstilling til MC-politikk. Det andre er at representanter fra endel partier som man kanskje ikke trodde ville være så positive til MC, kommer høyt opp på listen. Det tredje, som også er litt skuffende, er at såpass mange ikke har brydd seg med å svare den betydelige velgergruppen som motorsyklistene faktisk er. Når det er sagt har vi totalt sett en ganske god svarprosent på undersøkelsen, så den gir en god oversikt over det MC-politiske landskapet.

Odd Terje og NMCU ønsker alle medlemmer og øvrige motorsyklister Godt Valg!

Se resultatet fra undersøkelsen her:

Undersøkelsen