NMCU Oppland med kjøretreningskurs

Den 24. juni avholdt NMCU Oppland krets i samarbeid med Solør MC klubb og Gjøvik Motorsenter sikkerhets og kjøretreningskurs.
Kurset ble avholdt på Vålerbanen og til tross for dagens situasjon deltok 53 ivrige motorsyklister.

Egenandel
For ungdom under 25 år sponset NMCU egenandelen på kurset og de av NMCUs medlemmer som stilte opp fikk dagen til halv pris.
Kretsleder Tor-Atle Hansen hadde denne gangen fått med seg Kai Tangen, tidligere i luftambulansen, til en liten seanse om skader. “-Hva skal man gjøre ved en MC ulykke og hvordan reagerer kroppen på skader.”

Trafikksikkerhetspris
Oppland fylkeskommunes trafikksikkerhetspris som ble tildelt NMCU Oppland krets i desember 2019 ble, av to representanter fra Innlandets trafikksikkerhetsutvalg, overrakt kretsen under arrangementet og kake vanket på alle deltagere.