NMCU på Ullevål

Nå er vi på plass i det nye kontoret på Ullevål og er klare til å motta besøk så snart restriksjonene tillater det.

Det blir spennende å jobbe i kontorfellesskap med det dynamiske miljøet som våre naboer i Norges Motorsportforbund (NMF) har. Foreløpig er det tynt i rekkene der også da mange jobber fra hjemmekontor grunnet restriksjonene, men etter hvert vil det bli mer summing i gangene. Vi merker imidlertid allerede nå at det er ny giv og inspirerende med flere mennesker å omgås – og ikke minst yngre mennesker med høyt tempo og god driv.

Vår nye adresse er:

Besøksadresse: Sognsveien 75A, 0854 Oslo
Postadresse: Postboks 5000, 0840 Oslo

Kontortelefon er som før 908 37 374

Gleder oss til vise frem de nye lokalene til besøkende!