Som en oppfølging av brevet til samferdselsministeren, der vi tok opp spørsmålet om folk ble lurt til å tro at adaptive cruise control gjør bilen «selvkjørende», har NMCU nå også henvendt seg til Elon Musk, grunnleggeren av Tesla Motors. I henvendelsen stiller NMCU et meget enkelt spørsmål: Er Teslas «autopilot» skikkelig testet med motorsykler? Som mange vil huske uttrykte NMCU overfor samferdselsministeren et absolutt krav om nødvendigheten av slik testing før såkalte Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) gjøres tilgjengelig for oss forbrukere.

NMCU får støtte for sitt syn i den amerikansk studien “Preliminary Study of the Response of Forward Collision Warning Systems to Motorcycles”, av John F. Lenkeit. I sin presentasjon av studien under en stor MC-sikkerhetskonferanse i Køln i forrige uke så John Lenkeit at motorsykler ble oversett i hele 40% av testene som ble gjort. Lenkeit understreket at det derfor var helt nødvendig at ADAS testes skikkelig med motorsykler.

I tillegg til spørsmålet om testing med motorsykler ba vi Elon Musk innstendig om at Tesla må slutte å markedsføre sin adaptive cruise control som en autopilot, som gjør bilen selvkjørende. Det finnes ingen selvkjørende biler! Alle typegodkjente biler på det europeiske markedet må kjøres av et oppmerksomt og kompetent menneske.