Norske motorsykler brukes i dag mindre enn det vi synes er rimelig. Gjennomsnittlig årlig kjørelengde er nå kanskje nede mot 4.000 km – en distanse man fint rekker over på tre langhelger.

Årsaken er antagelig ganske enkel – vi har det godt i Norge. Vår hverdag og fritid er full av tilbud og muligheter, og det er begrenset tid til hver enkelt aktivitet.

Mennesket er nå en gang slik innrettet at det normalt velger minste motstands vei. Du velger den aktiviteten du har mest lyst til å drive med, korrigert for innsatsen det koster. I dag dreier kostnaden seg ikke så mye om penger, som om tid og tilgjengelighet.

Den aktiviteten som roper høyest og gjør seg deiligst, vinner kampen. Det finnes mange gode grunner for å kjøre mer motorsykkel …

Les mer