Norges Motorsportforbund (NMF) utsetter forbundstinget

Det er mange organisasjoner som har sett seg nødt til å utsette sine årsmøter, ting, generalforsamlinger og landsmøter i 2021 på grunn av den pågående pandemien.

Dette gjelder også vår nære samarbeidspartner Norges Motorsportforbund (NMF). De utsetter sitt forbundsting som skulle vært avholdt i april, til høsten 2021.

Dette er ikke spesielt for Norges Motorsportforbund
– I den koronasituasjonen vi nå er inne i gir Norges Idrettsforbund styret i respektive særforbund anledning til å kunne utsette ting der de mener det er hensiktsmessig, sier Generalsekretær Tony Isaksen.
Og han legger til – Vi har fått en rekke tilbakemeldinger etter Motorsportkonferansen i november om at fysiske møter er å foretrekke så langt det er mulig å legge til rette for det.

Samme situasjon for NMCU
– For NMCU er utfordringen akkurat den samme som for NMF og Norges Idrettsforbund, sier sentralstyrets leder Odd Terje Døvik. Vi mener som dem at årsmøtet bør avholdes som et fysisk møte så langt det er mulig å få til.

Han legger til at det er høyst beklagelig at årsmøtet ikke kan avholdes på opprinnelig planlagt tidspunkt, men at NMCU på linje med samfunnet for øvrig må ta ansvar og tilpasse seg den situasjonen vi er i.

Les mer:

NMFs Forbundsting

NMCUs Årsmøte