Nullvisjonen Agder får støtte til MC-sikkerhet

En pressemelding fra Samferdselsdepartementet forteller at de har fordelt 4 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak.

Nullvisjonen Agder har av disse midlene fått tildelt et tilskudd på kr. 90.000,- for å gjennomføre treningsdager for MC-førere.

Les mer om Nullvisjonen Agder sitt arbeid og hva de konkret skal bruke dette tilskuddet til, i MC-bladet #3-21 som ligger på Min Side for våre medlemmer.

Min Side