FEMA har i flere år etterlyst bedre testing mot motorsyklister når bilprodusentene skal utvikle automatiske bremsesystemer og “autopiloter”.

Nå utvikles en ny test-dummy for de europeiske bilprodusentene. Generalsekretær i FEMA Dolf Willigers ble invitert med som rådgiver til et MUSE-prosjekt (Motorbike Users Safety Enhancement) som skal være med i utviklingen av en slik dummy.

MUSE er et europeisk prosjekt satt i gang av det franske sertifiseringsselkapet UTAK CERAM, i samarbeid med flere europeiske motorsykkel -og bilprodusenter.

Målet for dette samarbeidet er å innhente data og utveksle erfaringer. Testene vil evalueres og danne grunnlag for utvikling av automatiske bremsesystemer og “autopilot”-systemer som i større grad vil ta hensyn til to-hjulinger.