Davide Gelati (AMI Italia), Anna Zee (FEMA), Miguel Blanco (AMM Spania), Dolf Willigers (FEMA) and Mauro Favazza (CCM Italia)

Organisasjonene er fra Spania og Italia som også er store motorsykkelnasjoner.

Under FEMA-møtet 2. juni ble Asociación Mutua Motera (AMM) fra Spania valgt inn som ny fullverdig medlemsorganisasjon.

Den italienske organisasjonen som nå ønsker å bli en del av FEMA heter Comitato Coordinamento Motociclisti (CCM). Denne organisasjonen er en paraplyorganisasjon for fire italienske organisasjoner (AMI, Biker Alto Adige, CCM & Motor Lab) og vil representere alle fire i FEMA.

CCM er ikke tatt opp som et fullverdig medlem, men vil være med og observere i ett år, og har intensjon om å bli fullverdig medlem The Federation of European Motorcyclists`Assosiations (FEMA).