Norsk Motorcykkel Union (NMCU) mottok i dag godkjenning fra Oslo kommune om opprettelse av nye pendlerparkeringsplasser for MC i Oslo sentrum. Plassene blir opprettet på to nye adresser og plassene opprettes på våren/forsommeren 2018.

Det blir ca. 20 plasser i Møllergata på broen over Vaterlandstunnelen.

Det blir også ca. 8 plasser i Trelastgata/Rostockgata. For de som ikke er kjent er dette på baksiden av Barcode-rekken i Bjørvika rett bak DNBs hovedkontor.

NMCU mener dette er positive takter fra Bymiljøetaten og en god start. Vi håper plassene blir godt brukt og at vi etter hvert kan se på flere aktuelle addresser ved sentrale knutepunkter i randsonen av Ring 1. NMCUs sekretariat og NMCU Oslo/Akershus krets vil takke Bymiljøetaten i Oslo kommune for konstruktivt samarbeid i prosessen. NMCU Oslo/Akershus krets vil holde god kontakt med Bymiljøetaten i tiden fremover.