Nye underskinner langs Mjøsa

NMCU Oppland krets har i løpet av høsten stått på for å imøtekomme motorsyklistene med rekkverksendringer langs fylkesveg 213. Neste sesong blir vi møtt av nye underskinner mellom Lillehammer og Moelv.

Før Mjøsbrua i 1985 endret geografien mellom Hedmark og Oppland var denne vegstrekningen en skikkelig flaskehals langs den daværende E6. De beryktede Brøttumsbakkene ligger langs denne parsellen, som ellers har relativt bra asfalt og mange svinger som motorsyklister anser som underholdende.

Nytt fylke

Den tidligere riksvegen, som ved årsskiftet ble overtatt av det nyopprettede fylket med navn Innlandet, blir av motorsyklister gjerne foretrukket framfor «nye E6» på vestsida av Mjøsa.
I tidligere Oppland fylkeskommune har NMCU Oppland vært en aktiv del av MC-forum, som har blitt videreført også etter sammenslåingen av fylkene.

MC-forum

Mange av aktørene fra MC-forum i Oppland har blitt med videre til Innlandet etter fylkessammenslåingene, noe som kan ha hatt positiv effekt i «gamle Hedmark».
De fire strekningene med MC-vennlige underskinner er nemlig å finne like sør for den gamle fylkesgrensa mellom Oppland og Hedmark.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Det er de mest ulykkesutsatte svingene som nå har fått underskinner. 

I alt er det en drøy kilometer med underskinner som nylig er satt opp i de mest usatte svingene mellom Søre Ål og Brøttum kirke. Den lengste strekningen med underskinner er på ikke mindre enn 650 meter.

I tillegg til nye underskinner er endestykkene på rekkverkene endret.
Nestleder Lise Berg i NMCU Oppland krets sier seg svært fornøyd med at budskapet om MC-sikkerhet har nådd fram til de rette instanser også i den nye fylkeskommunen.

Tekst: Frode Asphaug-Moe
Foto: Lise Berg