Nytt dokument for MC-politikk

Dokumentet er med utgangspunkt i FEMA’s («Federation of European Motorcyclists’ Associasions») og FIM’s Policy paper. Det er tilpasset den norske situasjonen, og representerer en videreføring av prinsippene nedfelt i NMCUs MC-politiske plattform, sist oppdatert på årsmøtet i 2020.

FEMA («Federation of European Motorcyclists’ Associasions) er den europeiske «paraplyen» over gatemotorsyklistenes nasjonale interesseorganisasjoner. FIM Europe representerer på samme måte konkurransemotorsyklistene, men er også involvert i gatemotorsyklismen gjennom FIM Rally-treff etc.

I 2014 besluttet FEMA og FIM Europe å etablere et tettere samarbeid. Man dannet en styringsgruppe med delegater fra FEMA og FIM som møtes én gang i året.

Det første prosjektet handlet om å kartlegge motorsykkelpolitiske felles-interesser, og få disse nedfelt i et felles dokument. Med det ønsket man å legge til rette for en effektiv lobbyvirksomhet i Brussel og Geneve.

Dokumentet ble revidert første gang i 2017. Man har besluttet å gjennomføre revisjoner annenhvert år. Dokumentet vi nå har klart er fra siste revisjon, i 2019.

FEMA og FIM Europe har delt kontor i Brussel siden 2015. Etableringen av styringsgruppen, det felles politiske dokumentet samt kontorfellesskapet har lagt til rette for et omfattende strategisk og operasjonelt samarbeid. Vi gjør dette for å ivareta interessene til europeiske motorsyklister – et arbeid NMCU er en stolt deltager i.

MC-politisk plattform